Hotărârea nr.80 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare din 27.11.2018