Program cu publicul

Conducere

Secretar:
Luni-Joi: 09-13

Buget-finanate si contabilitate

Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13

Asistenta sociala

Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector asistent:
Luni- Joi 09-13

Urbanism si amenajarea teritoriului

Referent III superior:
Luni-Joi: 09-13

Agricol

Referent asistent:
Luni - Joi 9-13

Juridic si secretariat

Consilier juridic I principal:
Luni-Joi: 09-13