Hotărârea nr.75 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 30.10.2018