Hotărârea nr.65 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 29.08.2018