Hotărârea nr.62 privind rezilierea contractului de comodat nr.399/ 12.05.2014 incheiat intre Comuna Covăsînț și Asociatia pentru Dezvoltare Rurală Avangarde Arad