Hotărârea nr.48 privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300423 Covăsînț cu nr. topo 6525/4522/1/a/1