Hotărârea nr. 26 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 07.03.2018