Program cu publicul

Conducere
Secretar:
Luni-Joi: 09-13
Buget-finanate si contabilitate
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Asistenta sociala
Inspector I superior:
Luni-Joi: 09-13
Inspector asistent:
Luni- Joi 09-13
Urbanism si amenajarea teritoriului
Referent III superior:
Luni-Joi: 09-13
Agricol
Referent asistent:
Luni - Joi 9-13
Juridic si secretariat
Consilier juridic I principal:
Luni-Joi: 09-13