Reclamant: Cîrpaci Andronica Obiect: Acțiune în constatare 

Pentru detalii accesati aici..

Dosar 2140/250/2018

Reclamant: Comuna Covasant Parat: SECAPITAL SARL Obiect: Contestatie la executare 

Pentru detalii accesati aici.

Dosar 581/250/2018

Reclamant: Cristea Elena Obiect: Rectificare carte funciara

SOLUȚIONAT. Pentru detalii accesați aici.

Dosar nr. 188/250/2017

Reclamant: Poienari Codina-Daniela Obiect: Succesiune 

SOLUȚIONAT. Pentru detalii accesati aici.

Dosar nr. 1936/250/2016

Reclamant: Habaci Sabin Obiect: Succesiune

SOLUȚIONAT. Pentru detalii accesati aici.

Dosar 2322/250/2017

Reclamant: Iacob Aurelia Obiect: Acțiune în constatare 

Pentru detalii accesați aici.