Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

06/03/2020 Hotararea nr.29 din 27.02.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Covăsânț în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I.T.P.A. in vederea aprobarii cotizatiei si bugetului

06/03/2020 Hotararea nr. 28 din 27.02.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Covăsânț în A.G.A. A.D.I.T.P.A. în vederea aprobarii modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului

06/03/2020 Hotararea nr. 27 din 27.02.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Covăsânț în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I.T.P.A. în vederea aprobarii modificarii statutului si actului constitutiv

06/03/2020 Hotararea nr.26 din 27.02.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 17.02.2020

06/03/2020 Hotararea nr.25 din 27.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 27.02.2020

19/02/2020 Hotararea nr.24 din 17.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020

19/02/2020 Hotararea nr.23 din 17.02.2020 privind modul de utilizare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a U.A.T. Covăsânț

19/02/2020 Hotararea nr.22 din 17.02.2020 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din pădurea proprietatea publică a U.A.T. Covăsânț

19/02/2020 Hotararea nr.21 din 17.02.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

19/02/2020 Hotararea nr.20 din 17.02.2020 privind aprobarea închirierii apartamentului nr.5 din Blocul 1 specialisti către d-nul Oprea Alin-Mircea

19/02/2020 Hotararea nr. 19 din 17.02.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 19 din 17.02.2020 al apartamentului nr. 2 din Blocul 1 specialisti catre d-na Dan Sorina

19/02/2020 Hotararea nr.18 din 17.02.2020 privind respingerea prelungirii contractului de închiriere nr.27 din 12.03.2015 al aparatemntului nr.5 din Blocul 1 specialisti

19/02/2020 Hotararea nr. 17 din 17.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare parcticate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru anul 2020

19/02/2020 Hotararea nr.16 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local aferent anului 2020

19/02/2020 Hotararea nr.15 din 17.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru anul 2019

19/02/2020 Hotararea nr.14 din 17.02.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din 28.01.2020

19/02/2020 Hotararea nr.13 din 17.02.2020 privind apobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 28.02.2020

05/02/2020 Hotararea nr. 12 din 28.01.2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta categoria V2 la nivelul U.A.T. Covăsânț

05/02/2020 Hotararea nr. 11 din 28.05.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Covăsânț în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

05/02/2020 Hotararea nr. 10 din 28.01.2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14

05/02/2020 Hotararea nr.9 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activități de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al A.D.I.S.I.G.D. Arad

05/02/2020 Hotararea nr.8 din 28.01.2020 privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile A.D.I.S.I.G.D. Arad

05/02/2020 Hotararea nr. 7 din 28.01.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru Școli

05/02/2020 Hotararea nr.6 din 28.01.2020 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din partizile 401P UP1 u.a. 76G, 396SRUP1 u.a.80 C,D,E și 371P2, UP1 u.a. 73C Covăsânț

05/02/2020 Hotararea nr. 5 din data de 28.01.2020 privind aprobarea devizului de execuție a lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în anul 2020 și a devizului de execuție lucrări în anul 2020 etapa II

05/02/2020 Hotararea nr.4 din 28.01.2020 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 pe raza comunei Covăsânț județul Arad

05/02/2020 Hotararea nr.3 din data de 28.01.2020 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din data de 16.12.2019

05/02/2020 Hotărârea nr. 2 din 28.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședintei din data de 28.01.2020

05/02/2020 Hotararea nr.1 din data de 28.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință