06/11/2019 HCL 75 din data de 30.09.2019 privind diminuarea terenului înscris în CF 301162 și acordarea dreptului de superficie asupra parcelelor nou create

06/11/2019 HCL 74 din data de 30.09.2019 privind darea în administrare și exploatarea bunurilor aparținând sistemului de canalizare Covăsânț către C.A.Arad

06/11/2019 HCL 73 din data de 30.09.2019 privind aprobarea decontării unui procent din costurile navetei pentru elevi

06/11/2019 HCL 72 din data de 30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de valorificare masă lemnoasă pentru populație

06/11/2019 HCL 71 din data de 30.09.2019 stabilirea prețurilor de referință și de pornire pentru vânzarea prin licitație publică a unei cantități de masă lemnoasă

06/11/2019 HCL 70 din data de 30.09.2019 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase destinată consumului propriu

06/11/2019 HCL 69 din data de 30.09.2019 privind aprobarea amplasării masei lemnoase și a devizelor de execuție a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

06/11/2019 HCL 68 din data de 30.09.2019 privind modificarea statutului și a actului constitutiv al A.D.I.A.C. Arad prin actul adițional nr.9

06/11/2019 HCL 67 din data de 30.09.2019 modificarea contractului de delgare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin Actul adițional nr.13

06/11/2019 HCL 66 din data de 30.09.2019 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021

06/11/2019 HCL 65 din data de 30.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 cu privire la finanțarea obiectivului ”Asfaltare străzi”

06/11/2019 HCL 64 din data de 30.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 cu privire la utilizarea excedentului bugetar

06/11/2019 HCL 63 din data de 30.09.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

06/11/2019 HCL 62 din data de 30.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

19/09/2019 HCL 61 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1119 14.09.2009 pentru stațiul comercial cu destinația ”Farmacie” înscris în CF 3600 colectivă

19/09/2019 HCL 60 din 09.09.09.2019 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din 30.08.2019

19/09/2019 HCL 59 DIN 09.09.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 09.09.2019

11/09/2019 HCL 58 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

11/09/2019 HCL 57 privind aprobarea schimbarii destinatiei unui imobil si acordarea acestuia in folosinta gratuita catre IPJ Arad

11/09/2019 HCL 56 privind aprobarea taxei de utilizare a Capelei Covasant

11/09/2019 HCL 55 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Capelei Covasant

11/09/2019 HCL 54 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

11/09/2019 HCL 53 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.08.2019

06/08/2019 HCL 52 privind modificarea art.3 din Anexa 2 la Hotararea nr. 36 din 28.04.2015 a Consiliului Locat Covasant

06/08/2019 HCL 51 privind diminuarea suprafelei terenului inscris in CF 300152 Covasant

06/08/2019 HCL 50 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului de salubritate incepand cu data de 01.06.2019

06/08/2019 HCL 49 privind alocarea unei sume de bani catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea Covasant

06/08/2019 HCL 48 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul aditional nr.12

06/08/2019 HCL 47 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

06/08/2019 HCL 46 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.07.2019

06/08/2019 HCL 45 privind alegerea presedintelui de sedinta

25/06/2019 HCL 44 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Modernizare strazi in com.Covasant - Etapa II

25/06/2019 HCL 43 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect Achizitie utilaje in Com.Covasant Jud.Arad

25/06/2019 HCL 42 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

25/06/2019 HCL 41 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din 20.06.2019

05/06/2019 HCL 39 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a activitatii de sortare a deseurilor reciclabile si exploatarea Statiei de sortare

05/06/2019 HCL 38 Privind aprobarea Regulamentului comunal privind pasunatul

05/06/2019 HCL 37 privind aprobarea infiintarii Asociatiei Sportive Covasantana Covasant

05/06/2019 HCL 36 privind infiintarea serviciului social de tipul CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE

05/06/2019 HCL 35 privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric Pastratorii Traditiilor Covasant

05/06/2019 HCL 34 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului Cultural Covasant

05/06/2019 HCL 33 privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covasant inregistrate de Compania de Apa Arad SA in anul 2018

05/06/2019 HCL 32 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

05/06/2019 HCL 31 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 28.05.2019

30/04/2019 HCL 30 privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a Comunei Covasant a suprafetei de 332 ha teren forestier

30/04/2019 HCL 29 privind stabilirea preturilor de referinta si de pornire pentru vanzarea prin licitatie publica a unei cantitati de masa lemnoasa pe picior

30/04/2019 HCL 28 privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului ADIACJA prin actul aditional nr.8

30/04/2019 HCL 27 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020

30/04/2019 HCL 26 privind instrumentarea dosarului tehnic aferent schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor

30/04/2019 HCL 25 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

30/04/2019 HCL 24 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 22.04.2019

17/04/2019 HCL 23 privind completarea tabelului cuprinzand Nomenclatorul stradal al Comunei Covasant

17/04/2019 HCL 22 privind infiintarea si stabilirea componentei echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica

17/04/2019 HCL 21 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019

17/04/2019 HCL 20 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2018

17/04/2019 HCL 19 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

17/04/2019 HCL 18 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 10.04.2019

17/04/2019 HCL 17 privind alegerea presedintelui de sedinta

06/03/2019 HCL nr 16 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2019

06/03/2019 HCL nr 15 privind constituirea Comisiei de evluare pentru procedura Achizitie utilaje

06/03/2019 HCL nr 14 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

06/03/2019 HCL nr 13 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 26.02.2019

09/02/2019 HCL nr12 privind reglementarea modului se incasare si virare a contributiei pentru economia circulanta

08/02/2019 HCL nr 11 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Modernizare strazi - etapa II

08/02/2019 HCL nr 10 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

08/02/2019 HCL nr. 9 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din 05.02.2019

07/02/2019 Hotărârea nr.8 privind stabilirea în sarcina ADISIG jud.Arad și operatorilor de salubrizare cu care sunt încheiate contractele de delegare a gestiunii, a aplicării prevederilor OUG74-2018

07/02/2019 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile A.D.I.S.I.G.D. Județul Arad

07/02/2019 Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Covăsânț, jud.Arad

07/02/2019 Hotărârea nr. 5 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 pe raza comunei Covăsânț, jud.Arad

07/02/2019 Hotărârea nr 4 privind aprobarea Protocolului de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen a comunei Covăsânț, jud.Arad și colaborare cu ANAF

07/02/2019 Hotărârea nr 3 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 19.12.2018

07/02/2019 Hotărârea nr 2 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.01.2019

07/02/2019 Hotărârea nr 1 privind alegerea președintelui de ședință