ANUNT PUBLIC

COMUNA COVĂSÂNȚ cu sediul principal în localitatea Covăsânț, str.Acad.C.Micloși, nr.23, telefon 0257385005, fax 0257385000 dorește să obțină autorizație de mediu pentru punctul de lucru situat în com.Covăsânț, str.Câmpului, FN, unde se desfășoară activitățiile de canalizare menajeră și stație de epurare Cod CAEN 3700, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

- colectarea și epurarea apelor uzate

Măsurile de protecție a factorilor de mediu:

Apă: decantoare, separatoare de grăsimi

Aer: filtre, ventilatoare

Sol: platformă betonată

Gestiune deșeuri: pubele

Substanțe periculoase: magazie cu pardoseală betonată.

Observațiile publicului formulate în scris/informațiile privind potențialul impact asupra mediului se depun/pot fi contestate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN, telefon 0257280331;0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț.