În  ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea  și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, anunță Ministerul Agriculturii.
Comisia  Europeană a emis  Decizia  6928 din 25.10.2018  de  autorizare a schemei  de ajutoare instituită de Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prin prezenta acest act normativ se reglementează:
definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor  sau  întreprinderilor mici și mijlocii,  potrivit legislației  în domeniu; 
stabilirea clară a tipurilor de investiții  și costuri eligibile;
stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor; 
schema de  ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017; 
direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei  și încheie contractele de finanțare;
pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
acțiunile  și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului; 
pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garantie eliberată de instituții financiare nebancare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.