Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lista documentelor obligatorii pe care toți fermierii români care solicită subvenții agricole, în acest an, trebuie să le atașeze cererii unice de plată.

Copie BI/CI/pașaport
Dovadă cont bancar activ 
Pentru persoanele juridice - actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală și numirea/desemnarea unui administrator, după caz, în original
Documentele specifice, diferențiate pe tipul de sprijin solicitat
Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor declarate
Beneficiarii Măsurii 11 agricultură ecologică trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia de pe fișa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică, conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare (care se depune odată cu cererea sau până la termenul limită de depunere a cererii și care trebuie să fie vizată de Direcția Agricolă Județeană și valabilă pentru anul în curs). Conform art.2 din Ordinul MADR 1253/2013, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică, de a depune documentația prevăzută la art.2 alin.10 la DAJ.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Campania de depunere a cererii unice APIA începe pe data de 1 martie 2019 și se încheie la data de 15 mai 2019.