Hotararea nr. 28 din 27.02.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Covăsânț în A.G.A. A.D.I.T.P.A. în vederea aprobarii modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului