19/12/2018 Hotărârea nr.88 privind aprobarea procedurii ptr acordarea esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al com.Covasant

19/12/2018 Hotărârea nr.87 privind aprobarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale restante la bugetul local Covasant,prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile

19/12/2018 Hotărârea nr.86 privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea unui drept de superficie asupra terenului cu CF 302458 Covasant,nr top.302458

19/12/2018 Hotărârea nr.85 privind constituirea comisiei de evaluare ptr.procedura de achizitie publica, avand ca obiect Achizitie utilaje in com,Covasant,jud Arad,

19/12/2018 Hotărârea nr.84 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019

19/12/2018 Hotărârea nr.83 privind plafonul aferent obligatiilor de plata restante fata de bugetul local datorate de persoane fizice si juridice necesar publicarii pe pagina de internet proprie a listelor cu debitori pe 2019

19/12/2018 Hotărârea nr.82 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si Regulamentul de stabilire a acesteia pe anul 2019

19/12/2018 Hotărârea nr. 81 din 19.12.2018 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului de salubritate pentru anul 2019

19/12/2018 Hotărârea nr.80 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare din 27.11.2018

19/12/2018 Hotărârea nr. 79 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 19.12.2018

27/11/2018 Hotărârea nr. 78 privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A COMUNEI COVĂSÎNȚ, JUDEȚUL ARAD, pentru perioada 2018-2025

27/11/2018 Hotărârea nr.77 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10/2018

27/11/2018 Hotărârea nr.76 privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 pe raza comunei Covăsînț, Judetul Arad

27/11/2018 Hotărârea nr.75 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 30.10.2018

27/11/2018 Hotărârea nr.74 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 27.11.2018

30/10/2018 Hotărârea nr.73 privind revocarea Hotărârii nr.57/31.07.2018

30/10/2018 Hotărârea nr.72 privind modificarea Hotărârii nr.4/27.01.2014

30/10/2018 Hotărârea nr.71 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 26.09.2018

30/10/2018 Hotărârea nr.70 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 30.10.2018

30/10/2018 Hotărârea nr.69 privind alegerea președintelui de ședință

26/09/2018 Hotărârea nr.68 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 9/2018

26/09/2018 Hotărârea nr.67 privind instituirea unor restricții de tonaj pe străzile asfaltate aflate în administrarea Consiliului Local Covăsînț

26/09/2018 Hotărârea nr.66 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Covăsînț

26/09/2018 Hotărârea nr.65 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 29.08.2018

26/09/2018 Hotărârea nr.64 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 26.09.2018

29/08/2018 Hotărârea nr.63 privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la acceptarea donației cu sarcini din partea d-nului Schwartz Gheorghe-Iosif asupra imobilului inscris in CF 301101 Covăsînț cu nr. topografic 328-329/a/3, 328-329/a/4

29/08/2018 Hotărârea nr.62 privind rezilierea contractului de comodat nr.399/ 12.05.2014 incheiat intre Comuna Covăsînț și Asociatia pentru Dezvoltare Rurală Avangarde Arad

29/08/2018 Hotărârea nr.61 privind alocarea unei sume de bani către Parohia Ortodoxă Covăsînț

29/08/2018 Hotărârea nr.60 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 31.07.2018

29/08/2018 Hotărârea nr.59 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 29.08.2018

31/07/2018 Hotărârea nr.58 privind rectificarea bugetului local al comunei Covăsînț aferent anului 2018

31/07/2018 Hotărârea nr.57 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase destinată consumului propriu din partizile 309/SR și 294/IG (Ocolul Silvic Radna)

31/07/2018 Hotărârea nr.56 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitațiilor publice cu strigare privind inchirierea terenurilor, proprietate publica sau privata a comunei Covăsînț

31/07/2018 Hotărârea nr.55 privind înființarea unei noi stații de autobus pentru transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

31/07/2018 Hotărârea nr.54 privind respingerea proiectului de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300152 Covăsînț cu nr. topo 4528/1/2/1/2/2/2/A/1/1

31/07/2018 Hotărârea nr.53 privind aprobarea ședinței anterioare din data de 29.06.2018

31/07/2018 Hotărârea nr.52 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.07.2018

31/07/2018 Hoărârea nr.51 privind alegerea președintelui de ședință

29/06/2018 Hotărârea nr.50 privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

29/06/2018 Hotărârea nr.49 privind aprobarea asocierii COMUNEI COVĂSÎNȚ în vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA -EXTINDERE MAGISTRALA GAZ - VALEA MURESULUI"

29/06/2018 Hotărârea nr.48 privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300423 Covăsînț cu nr. topo 6525/4522/1/a/1

29/06/2018 Hotărârea nr.47 privind privind respingerea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.27 din 29.03. 2018

29/06/2018 Hotărârea nr.46 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 14.05.2018

29/06/2018 Hotărârea nr.45 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.06.2018

14/05/2018 Hotărârea nr.44 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica, avand ca obiect: ,,Achizitie utilaje in Comuna Covasint, judetul Arad”

14/05/2018 Hotărârea nr.43 privind implementarea proiectului "WiFi4EU" in Comuna Covăsînț, judetul Arad

14/05/2018 Hotărârea nr. 42 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin Actul Adițional 8/2018

14/05/2018 Hotărârea nr.41 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 30.04.2018

14/05/2018 Hotărârea nr.40 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 14.05.2018

30/04/2018 Hotărârea nr.39 privind arborarea drapelului nafional al României, alături de un drapel cu CENTENAR 100 ROMANIA 1918-2018 SARBATORIM IMPREUNA

30/04/2018 Hotărârea nr.38 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care comuna Covăsînt este membru Asociat

30/04/2018 Hotărârea nr.37 privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covăsînț inregistrate de către Compania de Apă Arad SA in anul 2017

30/04/2018 Hotărârea nr.36 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 12.04.2018

30/04/2018 Hotărârea nr.35 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2018

12/04/2018 Hotărârea nr.34 privind modificarea partiala a sistemului de colectare a deseurilor din cadrul SMID Arad

12/04/2018 Hotărârea nr.33 HCL 33 privind la revocarea HCL 28 din 29.03.2018

12/04/2018 Hotărârea nr.32 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din 29.03.2018

12/04/2018 Hotărârea nr. 31 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din 12.04.2018

12/04/2018 Hotărârea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta

29/03/2018 Hotărârea nr. 29 privind modificarea poziției nr.19 din inventarul cu bunurile aparținând domeniului public al comunei Covăsînț

29/03/2018 Hotărârea nr.28 privind aprobarea modificării structurii și a duratei de realizare a investitiilor din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare a Zonei 1

29/03/2018 Hotărârea nr. 27 privind stabilirea unor compensații în bani acordate personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Covăsînț pentru activitatea desfășurată în perioada iulie-decembrie 2017

29/03/2018 Hotărârea nr. 26 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 07.03.2018

23/03/2018 Hotărârea nr. 25 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.03.2018

07/03/2018 Hotărârea nr. 24 privind aprobarea incheierii cu RCS-RDS S.A. a contractului privind constituirea dreptului de acces in vederea instalării unei antene de telefonie mobilă

07/03/2018 Hotărârea nr. 23 privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2018

07/03/2018 Hotărârea nr.22 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 13.02.2018

07/03/2018 Hotărârea nr. 21 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 07.03.2018

13/02/2018 Hotărârea nr.20 privind aprobarea modificării arondării pe linie de evidență a persoanelor a comunei Covăsînț

13/02/2018 Hotărârea nr.19 privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire pentru vânzarea prin licitație publică cu preselecție, cu strigare, a unei cantități de masă lemnoasă pe picior(Ocolul Silvic Radna)

13/02/2018 Hotărârea nr.18 privind plafonul aferent obligatiilor de plata restante fata de bugetul local datorate de persoane fizice si juridice necesar publicării pe pagina de internet proprie a listelor cu debitori

13/02/2018 Hotărârea nr. 17 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în com. Covăsînț jud.Arad

13/02/2018 Hotărârea nr.16 privind aprobarea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018

13/02/2018 Hotărârea nr.15 privind modificarea Hotărârii nr. 110/27.11.2017 referitoare la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate

13/02/2018 Hotărârea nr.14 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Covăsînț pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

13/02/2018 Hotărârea nr. 13 privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Covăsînț

13/02/2018 Hotărârea nr. 12 privind aprobarea bugetului local aferent anului 2018

13/02/2018 Hotărârea nr.11 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local aferent anului 2017

13/02/2018 Hotararea nr 10 privind respingerea proiectului de hotarare privind diminuarea suprafetei terenului inscris in CF 300162 cu nr topo. 4523-4528 1 2 1 2 2 2 A 1 1

13/02/2018 Hotărârea nr. 9 privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 301108 Covăsînț cu nr. cad. 366 nr.topo 5698/1/1/1/1/1/1/1 si acordarea unui drept de superficie asupra suprafetei de 636 mp

13/02/2018 Hotărârea nr. 8 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 16.01.2018

13/02/2018 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 13.02.2018

16/01/2018 Hotărârea nr.6 privind respingerea proiectului de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300162 Covăsînț cu nr. topo 4523- 45281/2/1/2/2/2/A/1/1

16/01/2018 Hotărârea nr.5 privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale aferente anului 2018

16/01/2018 Hotărârea nr. 4 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul comunei Covăsînț județul Arad

16/01/2018 Hotărârea nr. 3 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 27.12.2017

16/01/2018 Hotărârea nr.2 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16.01.2018

16/01/2018 Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință