Notificare intocmire studiu de fundamentare - tipuri de proprietate necesar P.U.G.