Notificare atribuire servicii intocmire studiu fezabilitate apa-canal