Hotărârea nr.86 privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea unui drept de superficie asupra terenului cu CF 302458 Covasant,nr top.302458