Hotărârea nr.84 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019