Hotărârea nr.82 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si Regulamentul de stabilire a acesteia pe anul 2019