Hotărârea nr.71 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 26.09.2018