Hotărârea nr.66 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Covăsînț