Hotărârea nr.60 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 31.07.2018