Hotărârea nr.58 privind rectificarea bugetului local al comunei Covăsînț aferent anului 2018