Hotărârea nr.54 privind respingerea proiectului de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300152 Covăsînț cu nr. topo 4528/1/2/1/2/2/2/A/1/1