Hotărârea nr.50 privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare