Hotărârea nr.5 privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale aferente anului 2018