Hotărârea nr.46 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 14.05.2018