Hotărârea nr.41 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 30.04.2018