Hotărârea nr.36 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 12.04.2018