Hotărârea nr.32 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din 29.03.2018