Hotărârea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta