Hotărârea nr.28 privind aprobarea modificării structurii și a duratei de realizare a investitiilor din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare a Zonei 1