Hotărârea nr.22 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 13.02.2018