Hotărârea nr.19 privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire pentru vânzarea prin licitație publică cu preselecție, cu strigare, a unei cantități de masă lemnoasă pe picior(Ocolul Silvic Radna)