Hotărârea nr.14 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Covăsînț pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România