Hotărârea nr.11 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local aferent anului 2017