Hotărârea nr. 9 privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 301108 Covăsînț cu nr. cad. 366 nr.topo 5698/1/1/1/1/1/1/1 si acordarea unui drept de superficie asupra suprafetei de 636 mp