Hotărârea nr. 8 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 16.01.2018