Hotărârea nr. 42 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin Actul Adițional 8/2018