Hotărârea nr. 3 privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței anterioare din data de 27.12.2017