Hotărârea nr. 29 privind modificarea poziției nr.19 din inventarul cu bunurile aparținând domeniului public al comunei Covăsînț