Hotărârea nr. 23 privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2018