Hotărârea nr. 17 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în com. Covăsînț jud.Arad