Hotărârea nr. 12 privind aprobarea bugetului local aferent anului 2018