Documente CL (2018)

 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii ptr acordarea esalonarii la plata a impozitelor,taxelor si a altor obligatii la bugetul local al com,Covasant
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale restante la bugetul local al com.Covasant,prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare ptr procedura de achizitie publica, avand ca obiect Achizitie utilaje in com,Covasant,jud.Arad
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotarare privind plafonul aferent obligațiilor de plata restante fata de bugetul local pe anul 2019
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de stabilire a acesteia pentru anul 2019
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciului de salubritate pentru anul 2019
 • 22 noiembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A COMUNEI COVĂSÎNȚ, JUDEȚUL ARAD, pentru perioada 2018-2025
 • 22 noiembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10/2018
 • 22 noiembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 pe raza comunei Covăsînț, Judetul Arad
 • 25 octombrie 2018
  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.57/31.07.2018
 • 25 octombrie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.4/27.01.2014
 • 21 septembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 9/2018
 • 21 septembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de tonaj pe străzile asfaltate aflate în administrarea Consiliului Local Covăsînț
 • 21 septembrie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Covăsînț
 • 24 august 2018
  Proiectul de hotărâre referitor la acceptarea donației cu sarcini din partea d-nului Schwartz Gheorghe-Iosif asupra imobilului inscris in CF 301101 Covăsînț cu nr. topografic 328-329/a/3, 328-329/a/4
 • 24 august 2018
  Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat nr.399/ 12.05.2014 incheiat intre Comuna Covăsînț și Asociatia pentru Dezvoltare Rurală Avangarde Arad
 • 24 august 2018
  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani către Parohia Ortodoxă Covăsînț
 • 26 iulie 2018
  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Covăsînț aferent anului 2018
 • 26 iulie 2018
  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase destinată consumului propriu din partizile 309/SR și 294/IG (Ocolul Silvic Radna)
 • 26 iulie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitațiilor publice cu strigare privind inchirierea terenurilor, proprietate publica sau privata a comunei Covăsînț
 • 26 iulie 2018
  Proiect de hotărâre privind înființarea unei noi stații de autobus pentru transportul public local de persoane prin curse regulate speciale
 • 26 iulie 2018
  Proiectul de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300152 Covăsînț cu nr. topo 4528/1/2/1/2/2/2/A/1/1
 • 25 iunie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
 • 25 iunie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii COMUNEI COVĂSÎNȚ în vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA -EXTINDERE MAGISTRALA GAZ - VALEA MURESULUI"
 • 25 iunie 2018
  Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300423 Covăsînț cu nr. topo 6525/4522/1/a/1
 • 25 iunie 2018
  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.27 din 29.03. 2018
 • 10 mai 2018
  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica, avand ca obiect: ,,Achizitie utilaje in Comuna Covasint, judetul Arad”
 • 10 mai 2018
  Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "WiFi4EU" in Comuna Covăsînț, judetul Arad
 • 10 mai 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin Actul Adițional 8/2018
 • 25 aprilie 2018
  Proiect de hotărâre privind arborarea drapelului nafional al României, alături de un drapel cu CENTENAR 100 ROMANIA 1918-2018 SARBATORIM IMPREUNA
 • 25 aprilie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care comuna Covăsînt este membru Asociat
 • 25 aprilie 2018
  Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covăsînț inregistrate de către Compania de Apă Arad SA in anul 2017
 • 11 aprilie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea partiala a sistemului de colectare deseuri din cadrul SMID Arad
 • 11 aprilie 2018
  Proiect de hotarare privind revocarea HCL 28 din 29.03.2018
 • 23 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.19 din inventarul cu bunurile aparținând domeniului public al comunei Covăsînț
 • 23 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii și a duratei de realizare a investitiilor din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare a Zonei 1
 • 23 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor compensații în bani acordate personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Covăsînț pentru activitatea desfășurată în perioada iulie-decembrie 2017
 • 06 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii cu RCS-RDS S.A. a contractului privind constituirea dreptului de acces in vederea instalării unei antene de telefonie mobilă
 • 06 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2018
 • 06 martie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației și a proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2018
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării pe linie de evidență a persoanelor a comunei Covăsînț
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire pentru vânzarea prin licitație publică cu preselecție, cu strigare, a unei cantități de masă lemnoasă pe picior(Ocolul Silvic Radna)
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind plafonul aferent obligatiilor de plata restante fata de bugetul local datorate de persoane fizice si juridice necesar publicării pe pagina de internet proprie a listelor cu debitori
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în com. Covăsînț jud.Arad
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/27.11.2017 referitoare la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Covăsînț pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Covăsînț
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local aferent anului 2018
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local aferent anului 2017
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei terenului inscris in CF 300162 cu nr topo. 4523-4528 1 2 1 2 2 2 A 1 1
 • 08 februarie 2018
  Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 301108 Covăsînț cu nr. cad. 366 nr.topo 5698/1/1/1/1/1/1/1 si acordarea unui drept de superficie asupra suprafetei de 636 mp
 • 12 ianuarie 2018
  Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței terenului inscris in CF 300162 Covăsînț cu nr. topo 4523- 45281/2/1/2/2/2/A/1/1
 • 12 ianuarie 2018
  Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale aferente anului 2018
 • 12 ianuarie 2018
  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul comunei Covăsînț
 • 19 decembrie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2018
 • 27 noiembrie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.11.2018
 • 30 octombrie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.10.2018
 • 26 septembrie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2018
 • 29 august 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2018
 • 31 iulie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2018
 • 29 iunie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.06.2018
 • 14 mai 2018
  Proces verbal al ședinței ordinare din data de 14.05.2018
 • 30 aprilie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2018
 • 12 aprilie 2018
  Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 12.04.2018
 • 29 martie 2018
  Procesul verbal al ședinței din data de 29.03.2018
 • 07 martie 2018
  Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 07.03.2018
 • 13 februarie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 13.02.2018
 • 16 ianuarie 2018
  Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16.01.2018
 • 14 decembrie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 19.12.2018
 • 22 noiembrie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 27.11.2018
 • 25 octombrie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 30.10.2018
 • 21 septembrie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 26.09.2018
 • 24 august 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 29.08.2018
 • 26 iulie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 31.07.2018
 • 25 iunie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 29.06.2018
 • 10 mai 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 14.05.2018
 • 25 aprilie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 30.04.2018
 • 11 aprilie 2018
  Convocatorul ședinței de îndată din data de 12.04.2018
 • 23 martie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 29.03.2018
 • 06 martie 2018
  Convocatorul ședinței de îndată din data de 07.03.2018
 • 08 februarie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 13.02.2018
 • 12 ianuarie 2018
  Convocatorul ședinței ordinare din data de 16.01.2018