Covăsinţ județul Arad

Documente CL (2017)

 • 15 septembrie 2017
  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Reabilitare si modernizare Camin Cultural com.Covasint jud.Arad'
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Achizitie utilaje in com.Covasint, jud.Arad'
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia 'Achizitie utilaje in com.Covasint, jud.Arad'
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui audit de verificare a documentelor financiar-contabile pe perioada anului 2012 pana la zi a Primariei comunei Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind desfiintarea compartimentului activitati legal constituite (serviciul de paza) a Primariei comunei Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea numarului mediu lunar de asistenti personali
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind modificarea documentatiei referitoare la inchirierea spatiului comercial situat in Covasint inscris in CF 3600-colectiva cu nr. topo 840-841/2/X si 840-841/2/XI
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si organizarii S.V.S.U. Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la nivelul com.Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea unor compensatii in bani acordate personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Covasint pentru activitatea desfasurata in perioada ianuarie-iunie 2017
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind aderarea comunei Covasint la Asociatia Comunelor din Romania
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind completarea componentei Comisiei Juridice si de disciplina, protectia mediului si turism din cadrul Consiliului Local Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 38/29.08.2016 a Consiliului Local Covasint privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul com. Covasint
 • 25 august 2017
  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Covasint in cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Covasint
 • 09 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Covasint
 • 09 august 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii listei cuprinzand bunurile apartinand domeniului public al com.Covasint, jud.Arad
 • 09 august 2017
  Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Covasint, judetul Arad
 • 27 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de referinta si de vanzare pentru masa lemnoasa
 • 27 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
 • 27 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Jiva Monica
 • 25 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc. Covasint, jud.Arad'
 • 25 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea apa si canalizare in loc.Covasint, jud.Arad'
 • 25 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de referinta si de pornire pentru vanzarea prin licitatie publica cu preselectie, cu strigare, a unei cantitati de masa lemnoasa pe picior
 • 25 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Covasint care se aplica incepand cu 1 iulie 2017
 • 25 iulie 2017
  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local Covasint a d-nei Jiva Monica
 • 15 iunie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei DALI si indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investitii 'Reabilitare si modernizare Camin Cultural Covasint, jud.Arad'
 • 12 mai 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea apa si canalizare in loc.Covasint, jud.Arad'
 • 12 mai 2017
  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc. Covasint, jud.Arad'
 • 12 mai 2017
  Proiect de hotarare privind detalierea pozitiei nr.2 din inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Covasint
 • 12 mai 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Covasint pe perioada 2014-2020
 • 21 aprilie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii magistralei de alimentare cu apa
 • 21 aprilie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de refacere, amenajare si modernizare a ”Parcului Eroilor”
 • 21 aprilie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii arondarii pe linie de evidenta a persoanelor a comunei Covasint
 • 21 aprilie 2017
  Proiect de hotarare privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covasint inregistrate de catre Compania de Apa Arad SA in anul 2016
 • 21 aprilie 2017
  Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Covasint
 • 05 aprilie 2017
  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul 'Extindere retea de apa si canalizare in com. Covasint, jud.Arad'
 • 30 august 2017
  Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2017
 • 10 august 2017
  Proces verbal al sedintei de indata din data de 10.08.2017
 • 31 iulie 2017
  Proces verbal al sedintei din 31.07.2017
 • 19 iulie 2017
  Proces verbal al sedintei extraordinare din 19.07.2017
 • 19 iunie 2017
  Proces verbal al sedintei din 19.06.2017
 • 15 mai 2017
  Proces verbal al sedintei din 15.05.2017
 • 27 aprilie 2017
  Proces verbal al sedintei din 27.04.2017
 • 06 aprilie 2017
  Proces verbal sedinta de indata 06.04.2017
 • 20 martie 2017
  Proces verbal sedinta 20.03.2017
 • 28 februarie 2017
  Proces verbal sedinta 28.02.2017
 • 30 ianuarie 2017
  Proces verbal sedinta 30.01.2017
 • 05 ianuarie 2017
  Proces verbal sedinta 05.01.2017
 • 25 august 2017
  Convocator sedinta ordinara 30.08.2017
 • 09 august 2017
  Convocator sedinta de indata 10.08.2017
 • 27 iulie 2017
  Convocator sedinta ordinara din 31.07.2017
 • 17 iulie 2017
  Convocator sedinta extraordinara 19.07.2017
 • 15 iunie 2017
  Convocator sedinta ordinara 19.06.2017
 • 12 mai 2017
  Convocator sedinta extraordinara 15.05.2017
 • 21 aprilie 2017
  Convocator sedinta ordinara 27.04.2017
 • 05 aprilie 2017
  Convocator sedinta de indata 06.04.2017
 • 15 martie 2017
  Convocator sedinta ordinara 20.03.2017
 • 23 februarie 2017
  Convocator sedinta ordinara 28.02.2017
 • 25 ianuarie 2017
  Convocator sedinta ordinara 30.01.2017
 • 04 ianuarie 2017
  Convocator sedinta de indata 05.01.2017